рус | bul
Посольство Республики Болгария в Республике Беларусь
Новости Новости  
Посольство Республики Болгария в Республике Беларусь просит пользователей этого сайта, интересующихся информацией о выборах 5 октября 2014 года в Народное собрание Республики Болгарии, использовать болгароязычную версию сайта.
 
Национален референдум 2015
 
С указ № 163 държавният глава Росен Плевнелиев определи 25 октомври 2015 г. за дата за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите”.

Българските граждани, които искат да гласуват в чужбина на предстоящия на 25.10.2015 г. референдум,  могат да подават заявления за гласуване и по електронен път. Срокът е до 29 септември 2015 г.
Подаването на електронно заявление става чрез регистрация в сайта на ЦИК (www.cik.bg/foreign_register_2015?)

При попълване на заявлението е необходимо да посочите държавата и населеното място, където желаете да гласувате. В заявлението се попълват още и три имена, ЕГН, информация за документите за самоличност, както и контакти при необходимост от обратна връзка.

Заявления за гласуване се подават при желание за разкриване на допълнителни секции извън предварително обявените от ЦИК.
Избирателни секции се образуват:

- в местата, където има дипломатическо или консулско представителство - при наличие на не по-малко от 20 подадени заявления;

- в местата, където няма дипломатическо или консулско представителство - при наличие на не по-малко от 40 подадени заявления:

Допълнителна информация във връзка с условията и реда за образуване на секции за гласуване извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на националния референдум можете да намерите в РЕШЕНИЕ№ 1542-НР/27.08.2015в на сайта на ЦИК.

Български гражданин, живеещ извън страната, който има избирателно право и желае да гласува на националния референдум, заявява това не по-късно от 25 дни преди деня на националния референдум - 29 септември 2015 г., чрез писмено заявление по образец.

Писменото заявление следва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. В едно писмо може да има повече от едно заявление, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице.

Изпратените чрез куриерска услуга заявления в писмо се считат за изпратени „по пощата чрез писмо".

Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо".
 
 
Разработка – ПИТ Copyright © 2002 – 2005 «Министерство Экономики Республики Болгария»